Όροι Χρήσης:

Εφόσον κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας, αποδέχεστε ότι διαβάσατε και συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας μας.

Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και η χρήση τους επιτρέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση επισύρουν αστικές και ποινικές ευθύνες.

Σήματα και ονομασίες εμπορευμάτων, υπηρεσιών, εταιρειών, κατασκευαστών παραγωγών που εμφανίζονται  στην ιστοσελίδα μας ανεξαρτήτου γραφής και απεικόνισης, αποτελούν σήματα της εταιρείας μας ή τρίτων.

Το περιεχόμενο του ιστότοπου προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο ιστότοπος μας περιλαμβάνει συνδυασμούς και πληροφορίες άλλων ιστότοπων. Η είσοδος στον ιστότοπο μας μπορεί να γίνει και από συνδέσμους τρίτων. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες των ιστότοπων αυτών δεν ελέγχονται από την εταιρεία μας η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες η ζημιές που μπορούν να προκληθούν από το περιεχόμενο αυτών.

Ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop)

Η εταιρεία μας (SmartStart) κατασκευάζει την ιστοσελίδα με το ηλεκτρονικό κατάστημα για τον ενδιαφερόμενο εντός ενός μήνα από την ημέρα της παραγγελίας και είναι υποχρεωμένη να πληρεί όλους τους όρους χρήσης του συγκεκριμένου πακέτου που επέλεξε ο ενδιαφερόμενος κατά την αγορά του.

Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει τους κωδικούς της ιστοσελίδας για την διαχείριση αλλά και όποιους άλλους κωδικούς αφορούν την ιστοσελίδα άμεσα ή έμμεσα, από την εταιρεία μας (SmartStart) όταν εξοφληθεί όλο το ποσό που οφείλει ο πελάτης στην εταιρεία μας τις συμφωνημένες παροχές.

Σελίδα προβολής

Η εταιρεία μας (SmartStart) κατασκευάζει την ιστοσελίδα για τον ενδιαφερόμενο εντός ενός μήνα από την ημέρα της παραγγελίας και είναι υποχρεωμένη να πληρεί όλους τους όρους χρήσης του συγκεκριμένου πακέτου που επέλεξε ο ενδιαφερόμενος κατά την αγορά του.

Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει τους κωδικούς της ιστοσελίδας για την διαχείριση αλλά και όποιους άλλους κωδικούς αφορούν την ιστοσελίδα άμεσα ή έμμεσα, από την εταιρεία μας (SmartStart) όταν εξοφληθεί όλο το ποσό που οφείλει ο πελάτης στην εταιρεία μας τις συμφωνημένες παροχές.

Πρόσθετες υπηρεσίες

Οι πρόσθετες υπηρεσίες περιέχουν τα πακέτα Διαχείρισης ιστότοπου, Διαφήμιση (Google Ads, Facebook, Instagram), Ενοικίαση ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop).

Η εταιρεία μας (SmartStart) αναλαμβάνει μετά από την εντολή του ενδιαφερόμενου την διαχείριση της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος του.

Ο ενδιαφερόμενος παραχωρεί τους κωδικούς της ιστοσελίδας στην εταιρεία μας (SmartStart) για την διαχείριση της. Οποιαδήποτε στιγμή ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να διακόψει την συνεργασία χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση εκτός από την μηνιαία καταβολή του ποσού για το συγκεκριμένο πακέτο μέχρι την στιγμή που θέλει να διακόψει.

Η εταιρεία μας (SmartStart) έχει το δικαίωμα να μη πληροί την συμφωνία του συγκεκριμένου πακέτου σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν καταβάλει το μηνιαίο ποσό του πακέτου από την πρώτη κιόλας μέρα που δεν θα τηρήσει ο ενδιαφερόμενος την οικονομική υποχρέωση που έχει απέναντι στην εταιρεία μας (SmartStart).

Σελίδες Προορισμού (Landing Page)

Η τιμές των πακέτων στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας www.smartstart.gr περιλαμβάνουν τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά του κάθε πακέτου. Οι τιμή του κάθε πακέτου είναι εφάπαξ και προκαταβάλλεται στην εταιρεία μας κατά την παραγγελία.

Μετά την ολοκλήρωση της ιστοσελίδας, η εταιρεία μας υποχρεούται να αποστείλει όλο το υλικό της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένου και των κωδικών που σχετίζονται με την ιστοσελίδα του πελάτη (διαχειριστικό περιβάλλον και email).

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του πριν ακόμα ολοκληρωθεί, στην περίπτωση αυτή η εταιρεία μας υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη το 20% από το ποσό που κατέβαλε ο πελάτης στην εταιρεία μας κατά την παραγγελία του ανάλογου πακέτου.

Σε περίπτωση παραμονής ιστοσελίδας του πελάτη στην εταιρεία μας, ύστερα από 365 ημερολογιακές ημέρες, ο πελάτης θα πρέπει να πληρώσει για την φιλοξενία της ιστοσελίδας σε ένα από τα πακέτα φιλοξενίας που παρέχει η εταιρεία μας σε ανάλογη υποσελίδα της www.smartstart.gr όπου αναγράφονται όλες οι τιμές των πακέτων φιλοξενίας. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει να μην παραμείνει στην εταιρεία μας για την φιλοξενία, η εταιρεία μας θα αφαιρέσει την συγκεκριμένη ιστοσελίδα του πελάτη από τον σερβερ (server) της εταιρείας.

Στην περίπτωση του πακέτου SmartStart Premium, είναι υποχρέωση του πελάτη να καλύψει τα έξοδα ανανέωσης του ονόματος χώρου (domain name) όποτε αυτό λήγει αν επιθυμεί να παραμείνει ιδιοκτήτης του ονόματος χώρου.

Ενοικίαση E-Shop

Η τιμές των πακέτων στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας www.smartstart.gr περιλαμβάνουν τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά του κάθε πακέτου. Οι τιμή του κάθε πακέτου είναι μηνιαία και προκαταβάλλεται στην εταιρεία μας κατά την παραγγελία και κάθε 30 ημερολογιακές μέρες.

Το eShop είναι βασισμένο στην πλατφόρμα της WordPress.

Η εταιρεία μας ΔΕΝ αναλαμβάνει την εκμάθηση λειτουργίας της πλατφόρμας στον πελάτη.

Η εταιρεία μας είναι υποχρεωμένη να παρουσιάσει στον πελάτη μέχρι έξι (6) πρότυπα ηλεκτρονικών καταστημάτων για να επιλέξει ένα από αυτά.

Η εταιρεία μας υποχρεούται να αποστείλει όλους τους κωδικούς της ιστοσελίδας που σχετίζονται με την ιστοσελίδα του πελάτη (διαχειριστικό περιβάλλον και email).

Η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει να προσθέτει προϊόντα, φωτογραφίες, κείμενα αλλά και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που αφορά την διαχείριση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Στην ενοικίαση οποιουδήποτε πακέτου επιλέξει ο πελάτης, έχει αποκλειστικά και μόνο ο πελάτης την διαχείριση τους eshop χωρίς καμία παρεμβολή της εταιρείας μας εκτός από τα αναφερόμενα στους όρους.

Η εταιρεία μας παρεμβαίνει μόνο σε περίπτωση που

Α) Δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στην δυσλειτουργία του σέρβερ (server) το οποίο θα έχει κάποιο αντίκτυπο στον ιστότοπο του πελάτη.

Β) Δυσλειτουργία του πρόσθετου που είναι υπεύθυνο για την διασύνδεση με την τράπεζα για τις πληρωμές.

Η εταιρεία μας δεν έχει καμία ευθύνη για την μη τήρηση των όρων χρήσης της κάθε ιστοσελίδας που επινοικιάζει στους πελάτες της π.χ. GDPR αλλά και άλλων νόμων και όρων.

Σε περίπτωση μη τήρησης των μηνιαίων πληρωμών από τον πελάτη προς την εταιρεία μας, η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει την ιστοσελίδα ύστερα από μια ειδοποίηση και πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες. Το κόστος της επανασύνδεσης ανέρχεται στα 10€ (ευρώ).

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να σταματήσει την συνεργασία με την εταιρεία μας οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί. Σε αυτήν την περίπτωση η εταιρεία μας δεν επιστρέφει στον πελάτη το υπόλοιπο ποσό που μπορεί να αναλογεί για την συμπλήρωση των 30 ημερολογιακών ημερών που ο πελάτης είχε προκαταβάλει.

Φιλοξενία (Hosting)

Η τιμές των πακέτων στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας www.smartstart.gr περιλαμβάνουν τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά του κάθε πακέτου. Οι τιμή του κάθε πακέτου είναι ετήσια και προκαταβάλλεται στην εταιρεία μας κατά την παραγγελία.

Η εταιρεία μας υποχρεούται να προσφέρει τεχνική υποστήριξη στους πελάτες της 365 μέρες το χρόνο.

Σε περίπτωση μη τήρησης των ετήσιων πληρωμών από τον πελάτη προς την εταιρεία μας, η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει την υπηρεσία ύστερα από μια ειδοποίηση και πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες. Το κόστος της επανασύνδεσης ανέρχεται στα 10€ (ευρώ).

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να σταματήσει την συνεργασία με την εταιρεία μας οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί. Σε αυτήν την περίπτωση η εταιρεία μας δεν επιστρέφει στον πελάτη το υπόλοιπο ποσό που μπορεί να αναλογεί για την συμπλήρωση των υπόλοιπων ημερολογιακών ημερών που ο πελάτης είχε προκαταβάλει για την συμπλήρωση 365 ημερολογιακών ημερών.