Όροι Χρήσης

Ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop)

    Η εταιρεία μας (SmartStart Ltd) κατασκευάζει την ιστοσελίδα με το ηλεκτρονικό κατάστημα για τον ενδιαφερόμενο εντός ενός μήνα από την ημέρα της παραγγελίας και είναι υποχρεωμένη να πληροί όλους τους όρους χρήσης του συγκεκριμένου πακέτου που επέλεξε ο ενδιαφερόμενος κατά την αγορά του.

Ο ενδιαφερόμενος δεν παραλαμβάνει τους κωδικούς της ιστοσελίδας από την  εταιρεία μας (SmartStart Ltd) μέχρι λήξεως του εικοσιτετραμήνου σύμβασης η αρχή της οποίας ξεκινάει από τη μέρα που ο ενδιαφερόμενος αγόρασε το πακέτο παροχών.  

Μετά από εικοσιτέσσερις μήνες η ιστοσελίδα περνάει στην ιδιοκτησία του πελάτη ολοκληρωτικά μαζί με όλους τους κωδικούς χωρίς καμία επιπρόσθετη χρέωση.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να διακόψει την σύμβαση όποια στιγμή επιθυμεί πριν την λήξη της σύμβασης χωρίς καμία δέσμευση και χωρίς να καταβάλει κανένα χρηματικό ποσό εκτός απ αυτά που έχει ήδη πληρώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η διαχείριση της ιστοσελίδας παραμένει στην εταιρεία (SmartStart) εκτός κι αν ο ενδιαφερόμενος αποπληρώσει τους υπόλοιπους μήνες μέχρι την συμπλήρωση του εικοσιτετραμήνου.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της ιστοσελίδας ηλεκτρονικού καταστήματος την μέρα παρουσίασης της ιστοσελίδας της στον ενδιαφερόμενος, έχει το δικαίωμα να αρνηθεί και να διακόψει την συνεργασία χωρίς να επιβαρυνθεί με οποιοδήποτε άλλο επιπλέον κόστος.

  •    Πακέτο LITE 200€ προκαταβολή & μηνιαία καταβολή 110€
  •    Πακέτο BASIC 200€ προκαταβολή & μηνιαία καταβολή 185€
  •    Πακέτο PRO 200€ προκαταβολή & μηνιαία καταβολή 195€
  •    Πακέτο GOLD 200€ προκαταβολή & μηνιαία καταβολή 240€

Σελίδα προβολής

        Η εταιρεία μας (SmartStart Ltd) κατασκευάζει την ιστοσελίδα για τον ενδιαφερόμενο εντός ενός μήνα από την ημέρα της παραγγελίας και είναι υποχρεωμένη να πληροί όλους τους όρους χρήσης του συγκεκριμένου πακέτου που επέλεξε ο ενδιαφερόμενος κατά την αγορά του.

Ο ενδιαφερόμενος δεν παραλαμβάνει τους κωδικούς της ιστοσελίδας από την  εταιρεία μας (SmartStart Ltd) μέχρι λήξεως του δωδεκάμηνου σύμβασης η αρχή της οποίας ξεκινάει από τη μέρα που ο ενδιαφερόμενος αγόρασε το πακέτο παροχών.  

Μετά από δώδεκα μήνες η ιστοσελίδα περνάει στην ιδιοκτησία του πελάτη ολοκληρωτικά μαζί με όλους τους κωδικούς χωρίς καμία επιπρόσθετη χρέωση.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να διακόψει την σύμβαση όποια στιγμή επιθυμεί πριν την λήξη της σύμβασης χωρίς καμία δέσμευση και χωρίς να καταβάλει κανένα χρηματικό ποσό εκτός απ αυτά που έχει ήδη πληρώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η διαχείριση της ιστοσελίδας παραμένει στην εταιρεία (SmartStart Ltd) εκτός κι αν ο ενδιαφερόμενος αποπληρώσει τους υπόλοιπους μήνες μέχρι την συμπλήρωση του δωδεκάμηνου.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της ιστοσελίδας ηλεκτρονικού καταστήματος την μέρα παρουσίασης της ιστοσελίδας της στον ενδιαφερόμενος, έχει το δικαίωμα να αρνηθεί και να διακόψει την συνεργασία χωρίς να επιβαρυνθεί με οποιοδήποτε άλλο επιπλέον κόστος.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν πληροί τις μηνιαίες πληρωμές που αναγράφονται στους όρους χρήσης του πακέτου παροχών που διάλεξε και αγόρασε τότε η εταιρεία μας SmartStart Ltd έχει το δικαίωμα να διακόψει την προβολή της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο μέχρι την αποπληρωμή της υπηρεσίας χωρίς να είναι απαραίτητη τηλεφωνική επικοινωνία υπενθύμισης. Η υπενθύμιση θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email).

  •     Πακέτο BASIC 200€ προκαταβολή & μηνιαία καταβολή 25€
  •     Πακέτο GOLD 250€ προκαταβολή & μηνιαία καταβολή 35€

Πρόσθετες υπηρεσίες

    Η εταιρεία μας (SmartStart Ltd) αναλαμβάνει μετά από την εντολή του ενδιαφερόμενου την διαχείριση της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος του.

    Ο ενδιαφερόμενος παραχωρεί τους κωδικούς της ιστοσελίδας στην εταιρεία μας (SmartStart) για την διαχείριση της. Οποιαδήποτε στιγμή ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να διακόψει την συνεργασία χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση εκτός από την μηνιαία καταβολή του ποσού για το συγκεκριμένο πακέτο μέχρι την στιγμή που θέλει να διακόψει.

    Η εταιρεία μας (SmartStart Ltd) έχει το δικαίωμα να μη πληροί την συμφωνία του συγκεκριμένου πακέτου σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν καταβάλει το μηνιαίο ποσό του πακέτου από την πρώτη κιόλας μέρα που δεν θα τηρήσει ο ενδιαφερόμενος την οικονομική υποχρέωση που έχει απέναντι στην εταιρεία μας (SmartStart Ltd).

    Πακέτο BASIC 99€ μηνιαία καταβολή

Πολιτική αποκλεισμού

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν πληροί τις μηνιαίες πληρωμές που αναγράφονται στους όρους χρήσης του πακέτου παροχών που διάλεξε και αγόρασε τότε η εταιρεία μας SmartStart Ltd έχει το δικαίωμα να διακόψει την προβολή της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο μέχρι την αποπληρωμή της υπηρεσίας χωρίς να είναι απαραίτητη τηλεφωνική επικοινωνία υπενθύμισης. Η υπενθύμιση θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email).

Τροποποίηση των όρων

    Οι όροι χρήσης της εταιρείας μας Smartstart Ltd μπορούν να αλλάξουν και να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας smartstart.gr. Η Smartstart Ltd δεν είναι υποχρεωμένοι να αποστέλλει τους νέους όρους στους συνδρομητές της.

Αποποίηση / περιορισμός ευθύνης

Εφόσον κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας, αποδέχεστε ότι διαβάσατε και συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας μας.

Σήματα και ονομασίες εμπορευμάτων, υπηρεσιών, εταιρειών, κατασκευαστών παραγωγών που εμφανίζονται  στην ιστοσελίδα μας ανεξαρτήτου γραφής και απεικόνισης, αποτελούν σήματα της εταιρείας μας ή τρίτων.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει συνδυασμούς και πληροφορίες άλλων ιστότοπων. Η είσοδος στην ιστοσελίδα μας μπορεί να γίνει και από συνδέσμους τρίτων. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες των ιστότοπων αυτών δεν ελέγχονται από την εταιρεία μας η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες η ζημιές που μπορουν να προκληθούν από το περιεχόμενο αυτών.

Λογοδοσία για τις ενέργειες, τη συμπεριφορά και τη συμπεριφορά στο διαδίκτυο

Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας είναι σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και η χρήση τους επιτρέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση επισύρουν αστικές και ποινικές ευθύνες.

Σήματα και ονομασίες εμπορευμάτων, υπηρεσιών, εταιρειών, κατασκευαστών παραγωγών που εμφανίζονται  στην ιστοσελίδα μας ανεξαρτήτου γραφής και απεικόνισης, αποτελούν σήματα της εταιρείας μας ή τρίτων.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.